<< powrót

 www.region.tuchola.pl >> tuchola

Gmina Tuchola

 O gminie    Turystyka    Historia

 

   

O Gminie

Gmina Tuchola położona jest w północno-zachodniej części powiatu. Miasto zamieszkuje 14 tys. mieszkańców. Zalicza się do grupy najstarszych miast na Pomorzu. Herb miasta to biała postać św. Małgorzaty na niebieskim tle. Patronka trzyma w prawej dłoni gołębia, w lewej krzyż, zaś skronie zdobi złota korona.
Struktura zatrudnienia dowodzi usługowego charakteru gminy względem mieszkańców całego powiatu. Tuchola jest znaczącym ośrodkiem przemysłowym. Ważną rolę pełni przetwórstwo spożywcze, produkcja drewna i wyrobów z drewna, produkcja metalowych wyrobów gotowych oraz zakłady odzieżowe. Istotną rolę odgrywa też budownictwo.
Obszary wiejskie w gminie przodują w rolnictwie i leśnictwie. Grunty dobrej przydatności rolnej występują głównie w sołectwach Stobno, Kiełpin i Raciąż, gdzie przeważa kompleks żytni bardzo dobry. Dość powszechny jest kompleks żytni słaby.
Szkolnictwo podstawowe w gminie realizowane jest w 4 szkołach tucholskich i w 5 na terenie wsi. Poza jednym gimnazjum w mieście działają cztery szkoły ponadpodstawowe (m.in. Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących) i dwie dla dorosłych. 
Wśród placówek kulturalnych należy wymienić: Tucholski Ośrodek Kultury, Muzeum Borów Tucholskich, kino, Wiejski ośrodek kultury w Raciążu i liczne biblioteki publiczne.
Warto podkreślić, że Tuchola jest kolebką reaktywowanego w Polsce sokolnictwa.
Opiekę zdrowotną oferują : SPPZOZ w Tucholi liczący 142 łóżka dla dorosłych i 25 łóżek dla noworodków, 16 poradni specjalistycznych i 3 ośrodki zdrowia.
Na obszarze tucholskim działają wszystkie inne instytucje niezbędne do codziennego funkcjonowania społeczeństwa: urzędy pocztowe, banki, stacje benzynowe, kościoły, posterunki policji i straży pożarnej.

Na podstwie folderu: Powiat Tucholski pod redakcją Katarzyny Daszuta-Reszke

 

 


na początek  

hotele Bory Tucholskie

Partnerzy: Odzież używana, hotele, Bory Tucholskie

Bad Request