<< powrót

 www.region.tuchola.pl >> sliwice

Gmina Śliwice

 O gminie    Turystyka    Adresy

 

   

O Gminie

 
mina Śliwice zajmuje północno-wschodnią część powiatu tucholskiego i leży w samym sercu Borów Tucholskich. Śliwice to duża wieś położona malowniczo na śródleśnej polanie. Powstała prawdopodobnie już w XIII wieku jako własność jednego z książąt pomorskich. ', Później przechodziła we władanie krzyżackie, polskie i pruskie, by po 1918 roku powrócić do Polski. Blisko 70% powierzchni gminy zajmują lasy. Stąd połowa mieszkańców gminy związana jest z gospodarką leśną. Podstawę lokalnej gospodarki stanowi tartacznictwo, produkcja drewna, wyrobów z drewna i meblarstwo. Szeroko reprezentowany jest także handel detaliczny i naprawy. Pod względem ilości działających firm Śliwice są najlepiej rozwiniętą gminą powiatu, ale aż 56% jednostek gospodarczych działa w siedzibie gminy.
Przyrodnicze uwarunkowania do prowadzenia gospodarki rolnej są wyjątkowo niesprzyjające. Nie dosyć, iż gmina posiada najmniejszą ilość użytków rolnych w powiecie, to ich gleby zalicza się prawie wyłącznie do kompleksu żytniego słabego i żytniego bardzo słabego. Jednak w stosunku do warunków wydajność produkcji roślinnej jest dość duża. Występują tu wyłączniegospodarstwa indywidualne o średniej wielkości 9,8 ha. 3/4 zasiewów zajmuje żyto. Warto podkreślić, że obsada bydła na 100 ha użytków rolnych stawia Śliwice wśród
najlepszych gmin województwa. Podobnie wypada obsada koni. Jedynym gospodarstwem specjalistycznym jest ferma zarodowa kaczek.
Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Placówki kulturalne reprezentują: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji i biblioteka publiczna. Ośrodek Zdrowia zlokalizowany jest w Śliwicach. Podobnie urząd pocztowy i posterunek Policji

Na podstawie folderu "Powiat Tucholski" pod redakcją Katarzyny-Daszuta-Reszke

 


na początek  

 

hotele Bory Tucholskie

Partnerzy: Odzież używana, hotele, Bory Tucholskie