<< powrót

 www.region.tuchola.pl >> lubiewo

Gmina Lubiewo

 O gminie    Turystyka    Adresy

 

   

Turytsyka

 Walory krajobrazowo-przyrodnicze sprzyjają żeglarstwu - szczególnie w rejonie Zacisza i turystyce kajakowej w rejonie Sokole Kuźnicy, gdzie przebiega odcinek spływu kajakowego "Szlakiem Brdy". Na amatorów wędkarstwa i łowiectwa czekają pełne zwierzyny lasy
i bogactwo ryb. Warte obejrzenia są zabytki gminy, wśród których wymienić należy:
- XIX-wieczny kościół św. Mikołaja w Lubiewie, którego boczne ołtarze oraz rzeźby św. Wojciecha i Stanisława pochodzą z XVIII w., a barokowe kielichy z przełomu XVII i XVIII w.
- XIX-wieczny Kościół Przemienienia Pańskiego w Bysławiu z XVII--wiecznym dzwonem, kropielnicą granitową
z 1747 r. i rokokową monstrancją; - XVII-wieczny klasztor w Bysławku.
Lubiewo - dawna posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich. W pochodzącym z połowy XIX w. kościele pod wezwaniem św. Mikołaja znajduje się bardzo ciekawy obraz tegoż świętego. Został on wykonany po wojnie przez prof. Wojciechowskiego z Torunia. Przedstawia postać Biskupa, u którego stóp ukazany został zniszczony podczas działań wojennych 1945 r. lubiewski kościół.
Z Lubiewa przez Klonowo możemy udać się nad Zalew Koronowski. Przekroczyć go możemy za pomocą promu kursującego przez Zalew w Sokole Kuźnicy.
Bysiaw - miejscowość ta jest bardzo atrakcyjna szczególnie w okresie letnim ze względu na jezioro i istniejące przy nim kąpielisko. W pobliżu jeziora, na delikatnym wzniesieniu zbudowano w 1888 r. neogotycki kościół. Znajdują się w nim piękne polichromie wykonane przez pochodzącego z Chełmna Antoniego Piotrowicza.
Bysiawek- dawna posiadłości sędziego tucholskiego Adama Żalińskiego. Od XVII w. w dawnym dworze znajduje się klasztor rozbudowany w XIX w.
Doskonałe warunki do wypoczynku stwarzają nie tylko walory krajobrazowo-przyrodnicze lasów i jezior, ale i bogata baza turystyczna. Bysław posiada ońcjalny status wsi letniskowej. Ośrodki wczasowe rozlokowały się głównie nad Zalewem Koronowskim:
- Ośrodek Wczasowy CPN "Wrzos" w Wielonku-Suchej z 200 miejscami;
- Ośrodek Wczasowy "Pomorze Zamtur" w Zamrzenicy z I40 miejscami;
- Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zaciszu z 285 miejscami;
- Ośrodek Wczasowy "Polon" w Sokole Kuźnicy z 60 miejscami plus 20 na polu;
- Ośrodek Wczasowy "Celuloza" w Sokole Kuźnicy ze 103 miejscami;
- Ośrodek Wczasowy "Formet" w Suchej z 30 miejscami; - Ośrodek Wczasowy "Teolog" w Teologu;
- Stanica Wodna PTTK w Sokole Kuźnicy z 56 miejscami w ogólnodostępnych domkach i 100 na polu biwakowym; - pole biwakowe w Bysławiu ze I00 miejscami.
Ponadto w gminie Lubiewo działa 10 gospodarstw agroturystycznych (Lubiewo, Klonowo, Minikowo, Bysław, Sucha).

Na podstawie folderu POWIAT TUCHOLSKI pod redakcją Katarzyny Daszuty Reszke

 


na początek  

 

Partnerzy: Odzież używana, hotele, Bory Tucholskie

It is not a valid request!

It is not a valid request!