<< powrót

 www.region.tuchola.pl >> cekcyn

Gmina Cekcyn

 O gminie    Położenie    Turystyka    Historia    Adresy

 

   

O gminie

 Cekcyn jest siedzibą władz gminnych. Sołectwo Cekcyn liczy 2.342 mieszkańców. Gmina Cekcyn zajmuje powierzchnię 25.247 ha. Liczy 6.381 mieszkańców. W jej skład wchodzi 14 sołectw, z których do największych należą sołectwo Iwiec liczące 1.532 mieszkańców i Wysoka 641 mieszkańców; najmniejszymi natomiast są sołectwa Ludwichowo, Trzebciny i Wlk. Budziska. Jest gmina typowo rolnicza. W większości posiada gleby zaliczane do kompleksu żytnio-łubinowego, czyli najsłabszego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 5.749 ha, w tym 4.309 ha stanowią grunty orne, 1.063 ha - łąki trwałe, 332 ha - pastwiska i 45 ha - sady. Gmina charakteryzuje się bardzo małym areałem użytków rolnych (22.8%), natomiast bardzo wysokim stopniem zalesienia (67.7%). 
Grunty pod lasami zajmują powierzchnię 17.155 ha. Na terenie gminy istnieje 711 indywidualnych gospodarstw rolnych o ogólnej powierzchni 7.569 ha. Funkcjonują tutaj takie jednostki, jak: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z siecią placówek handlowych, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna (w likwidacji), Zakład Przemysłu Drzewnego, Tartak, Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Zakład Usług Mechanizacyjnych, Bank Spółdzielczy, trzy placówki pocztowe, Przychodnia Gminna, Gminny Ośrodek Kultury (jako zakład budżetowy), Gminna Biblioteka Publiczna z dwiema filiami w terenie, Przedszkole Gminne z oddziałami przedszkolnymi przy filiach szkół podstawowych (zakład budżetowy) oraz dwie szkoły podstawowe z pięcioma filiami szkolnymi.

 
na początek  

 

Partnerzy: Odzież używana, hotele, Bory Tucholskie

It is not a valid request!

Bad Request